Koor

Uitvaartkoor Lux Aeterna is een initiatief van van Casper Post Uiterweer en dirigent Elodie Schuddeboom.

Voor informatie en aanmelding kunt u ons bereiken via het contactformulier.
Voor de andere stemgroepen zijn er voldoende zangers en is er inmiddels een wachtlijst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.